Privacy verklaring

Deze website heeft tot doel mijn verzameling te tonen op een wijze, zoals die voor verzamelaars gebruikelijk is.

Van bezoekers worden geen persoonlijke gegevens bewaard of op welke wijzer dan ook opgeslagen of verspreid.